Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
farge.png lofi.png
Vær fra yr.no
Skyet -1°

Bygg, bolig og eiendom

Arbeider

Skal du bygge? - Hva skal du bygge?
 

Byggesaker behandles i henhold til Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. Det er tiltakets art, altså hva du skal bygge som er avgjørende for hvordan du skal søke om tillatelse. Disse reglene er like i alle kommuner.
Du må allikevel skaffe deg opplysninger om reguleringsplaner og vedtekter som gjelder for din eiendom.

Opplysninger om reguleringsmessige forhold kan du få ved å ta kontakt med:
Eidsberg kommune, Servicekontoret, tlf. 69 70 20 00, eller e-post: postmottak@eidsberg.kommune.no

www.byggsok.no vil du finne veiledninger og annen relevant informasjon. Vi anbefaler bruk av ByggSøk.

Via Direktoratet for Byggkvalitet (dibk.no) finner du byggesaksblanketter/søknadsskjema.

Priser på kommunale tjenester finner du i Avgiftshefte