A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

"Bruk og vern" av Monaryggen - pressemelding

Onsdag ble det enighet om "bruk og vern" av Monaryggen.

Sammen med Direktoratet for mineralforvaltning, Fylkesmannens miljøvernavdeling, Riksantikvaren og Østfold fylkeskommune/fylkeskonservatoren kom Trøgstad og Eidsberg kommuner fram til en omforent løsning for 'bruk og vern' av Monaryggen - dette helt spesielle landskapsområdet mellom Slitu og Momarken.
Dermed vil de fire statlige organene trekke sine innsigelser, og kommunene kan egengodkjenne kommunedelplanen - og det relativt raskt etter en ny forenklet høring.

Hovedelementene i avtalen som ble gjort er: a) eggen/opprinnelige silhuetten bevares, b) det åpnes for mer grusuttak innenfor planområdet enn opprinnelig signalisert, c) vi åpner for et utvidet næringsområde ved Brennemoen/Henningsmoen, d) vi imøtekommer direktoratets ønsker om mer konsekvensbeskrivelser og e) hensyn til kulturminner tydeliggjøres.

En delegasjon på 17 personer brukte hele dagen i Trøgstad kommunehus, inkludert en god befaring med buss i viktige deler av Monaryggen.

Parter som underskrev meklingsprotokollen for bruk og vern av Monaryggen.jpg

Bildet viser parter som underskrev meklingsprotokollen, fra v. Marte Boro (Riksantikvaren), Eidsberg-ordfører Erik Unaas, fylkesmann og mekler Anne Enger, Trøgstad-ordfører Ole André Myhrvold, fylkesmiljøverndirektør Kjersti Gram Andersen og fylkesplansjef Elisabeth Dahle. Åse Bollingmo fra direktoratet for mineralforvaltning hadde nettopp reist for å rekke flyet hjem til Trondheim.

Tips en venn Skriv ut