Borgerlige vigsler i Eidsberg kommune

Vigsler.jpg

Fra 1. januar 2018 kan du gifte deg borgerlig i kommunen vår.

Her følger informasjon til dere som ønsker å gifte dere borgerlig i Eidsberg kommune.

Prøving av ekteskapsvilkårene

 1. Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår. Fra juni 2018 kan dere søke om prøving av ekteskap digitalt, mer informasjon finner du på skatteeaten.no. Dere kan også kontakte folkeregisteret ved det nærmeste skattekontoret og dere må selv søke om dette. Skjemaet finnes blant annet på Skatteetatens hjemmeside. Deretter får dere en prøvingsattest som er gyldig i fire måneder. Det er en forutsetning at prøvingsattesten er innhentet før dere kan gjøre avtale om vigsel med kommunen.

 2. Når dere har mottatt prøvingsattesten, sender dere skjemaet som heter Kommunal vielse - registrering til kommunen.

 3. Når skjemaet er mottatt hos kommunen, vil dere bli kontaktet av en saksbehandler for å avtale møte med vigsler (den som skal vie dere). I dette møtet mottar dere videre informasjon og avtaler med vigsler om hvordan seremonien skal foregå.


Ofte stilte spørsmål:
 

Hvem kan gifte seg borgerlig i Eidsberg kommune?

 • Alle par, der minst én av partene er bosatt i Eidsberg kommune
 • Utenlandske personer og norske statsborgere bosatt i utlandet
 • Eidsberg kommune åpner for å vie par som ikke har tilhørighet i kommunen, da tas det en avgift på kr. 1.250,- til dekning av kommunens kostnader.

Hvem har vigselsmyndighet i Eidsberg kommune?

 • Ordfører Erik Unaas
 • Varaordfører Øivind Reymert
 • Rådmann Tom-Arne Tørfoss
 • Kommunalsjef Jan-Erik Buer
 • Kommunalsjef Øyvind Olafsrud
 • Konsulent Erland Reymert
 • Fagkonsulent Ellen Byng Strøm

Hvis dere har ønske om en konkret person som skal foreta vielsen, må dette oppgis i skjemaet for Kommunal vielse - registrering

Koster det noe?

 • Tilbudet er gratis så lenge dere vil gifte dere innenfor kommunens fastsatte sted og i våre oppsatte tider.
   
 • Ønsker dere dekorasjoner utover det kommunen tilbyr, avtales dette på forhånd med vigsleren. Dere er selv ansvarlige for anskaffelse og utgifter forbundet med slike dekorasjoner.
   
 • Ønsker dere å utvide seremonien med musikk og innslag ut over standard borgerlig vigselsrutine, avtales dette på forhånd med vigsleren. Dere er selv ansvarlige for anskaffelse og utgifter forbundet med slike innslag.
   
 • Hvis dere har andre ønsker utover standard borgerlig vigselsrutine, vil dere selv være ansvarlige for anskaffelse og utgifter forbundet med dette.

Når og hvor vil vigselen foregå?

 • Vigselen vil foregå i Store festsal på Kulturtorget i Mysen sentrum og i hovedsak en fredag i måneden, med unntak av 14. februar som er valentinsdagen. Tiden vil være mellom kl. 12.00 - 15.00.

Vigsler vil foregå på følgende datoer:

 • 26. januar
 • 14. februar (Valentinsdagen)
 • 23. mars
 • 27. april
 • 25. mai
 • 29. juni
 • 27. juli
 • 31. august
 • 28. september
 • 26. oktober
 • 30. november
 • 28. desember

Vitner til stede ved seremonien

To vitner må være tilstede under seremonien. Det kan være forlovere eller to andre myndige personer.

Etter vigselen

Brudeparet vil få tilsendt midlertidig vigselsattest etter vigselen. Kommunen sender denne også til folkeregisteret som utsteder endelig vigselsattest.

Verd å huske på:

Nyttige lenker

Har du spørsmål?

Da kan du kontakte Servicekontoret på følgende måte:

Tips en venn Skriv ut