A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Best i fylket på kulturminnevern

Kulturminner - Mysen sentrum 1.mai 1921

Riksantikvaren rangerer Eidsberg kommune som best i Østfold sammen med Moss og Skiptvet i sin kommunerangering for 2017. Av totalt 9 mulige poeng får Eidsberg 8 poeng, og har kun 15 norske kommuner foran seg.

Hvert år rangerer Riksantikvaren norske kommuner ut fra tall fra kommunenes rapportering i KOSTRA. Et av målene med rangeringen er å motivere kommuner til å ta større ansvar for forvaltning av kulturminner. KOSTRA som kilde er usikker fordi flere kommuner ikke har rapportert på alle spørsmålene. I år er det færre kommuner enn i fjor som har svart.

Spørsmålene som er brukt fra KOSTRA-rapporteringen er:

•    Har kommunen bevilget penger til kulturminner/kulturmiljøer? (1 poeng)
•    Har kommunen knyttet til seg egen kulturminnefaglig kompetanse? (2 poeng)
•    Har kommunen utarbeidet oversikt over verneverdige kulturminner/kulturmiljøer? (3 poeng)
•    Er kulturminner og kulturmiljøer forankret i planer og fastsatt i juridisk bindende kommune(del)plan? (2 poeng, i planer eldre enn 2005: 1 poeng)
•    Er det samme, eller økning, i antall dekar som er regulert til vern av kulturminner og kulturmiljøer per 31.12? (1 poeng)

Til sammen gir dette en toppskår på 9 poeng - og Eidsberg får totalt 8 poeng

Se hele rangeringen her.

Tips en venn Skriv ut