A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Belysning langs Mysenelva

helsestien

Tilskudd fra Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus muliggjorde prosjektet.

Eidsberg kommune har montert 12 stk gatelys langs turstien Mysenelva, fra Sandboodden til brannstasjonen. Dette er den kommunale delen av stien langs Mysenelva. Øvrig sti langs Mysenelva er opparbeidet av Mysenelvas Venner, som har et pågående prosjekt med belysning av øvrige deler av stien. Arbeidet med belysning av den kommunale stien kompletterer dette arbeidet.
Til prosjektet fikk vi 90 000 kr fra Sparebank1 Stiftelsen Østfold Akershus. Stiftelsen har bidratt til flere prosjekter i Eidsberg kommune de siste årene.
Vi takker for gaven til belysning, vi setter stor pris på at dere bidrar til folkehelseprosjekter til nytte og glede for innbyggere og besøkende byen vår! 

 

Tips en venn Skriv ut