A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Avlingsskadeerstatning krever at skaden meldes tidlig

Avlingssvikt på korn

Vi er inne i en periode med lite nedbør og tørke og økt sannsynlighet for klimatisk avlingssvikt. Erstatning ved avlingssvikt er betinget av at du kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Du har et selvstendig ansvar for å dokumentere skaden. Dokumentasjonen skal sannsynliggjøre at det er skade med klimaårsak. Den skal bekrefte skaden, hvordan skaden er oppstått, skadeomfang og hvordan dette har ført til redusert avling.

Gi melding til kommunen straks du blir klar over at en klimabetinget skade har skjedd. 

Foretaket har plikt til å begrense egne tap. For å få klimabetinget avlingssvikterstatning må prinsippene for god agronomi være fulgt. Dette innebærer blant annet:

  • Arealet må være tilsådd eller tilplantet
  • Vinterskadet eng skal være utbedret
  • Art og sort skal være tilpasset normale klimatiske forhold
  • Arealet skal være godt drenert
  • Avlingen må høstes

Fylkesmannen i Østfold informerer på sine hjemmesider: Så om tørkeskadet kornåker?

Mer informasjon finner du på Landbruksdirektoratets hjemmeside om erstatninger.

Ta kontakt med landbrukskontoret på tlf. 69 70 20 00 dersom du trenger råd og hjelp.

Tips en venn Skriv ut