A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Helse og omsorg/Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold/Nyheter og prosjekter

7. desember var årets siste samling i Kompetanseturnéen i palliasjon - se presentasjoner her

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Østfold arrangerer en kursserie i palliasjon for å øke kompetansen i fagfeltet og inspirere til utvikling av lærende miljøer. Målgruppen er alt personale som er involvert i tjenesten til alvorlig syke pasienter og deres pårørende. Deltagelsen er gratis!

Vår 2018

Vi følger opp med tre nye fagdager med følgende emner:

  • Å vurdere pasienten som døende. Lindring av plagsomme symptomer og bruk av kartleggingsverktøyet ESAS.

  • Fysioterapi og ergoterapi til alvorlig syke og døende pasienter. Tilpasset ernæring. Palliasjon til pasienter med psykisk funksjonshemming.

  • Å leve best mulig til man dør. Betydningen av miljø, sansestimulering og aktivitet for den alvorlig syke og døende pasienten.

Samlingene søkes godkjent med tellende timer for legers videre- og etterutdanning i allmennmedisin og i alders- og sykehjemsmedisin og med tellende timer for klinisk spesialist i sykepleie og som meritterende til Fagforbundets kliniske fagstige.

Påmelding til Håkon Johansen: hakon.johansen@eidsberg.kommune.no eller tlf 908 50 670

Det er anledning til å melde seg på enkeltdager av turnéen.

 

Tidligere samlinger:

16. oktober på Edwin Ruuds omsorgssenter, Mysen.: Samtale og forsoning i palliasjon m/Grethe Nordhelle, advokat og psykolog og Sigmund Nakkim, hovedprest Sykehuset Østfold.

15. november på Peer Gynt Helsehus, Moss: Forberedende samtaler, etiske dilemmaer og behandlingsbegrensning m/Lillian Lillemoen, førsteamanuensis og Per Nortvedt, professor - begge fra Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo

 7. desember på Helsehuset Fredrikstad: Modellen for personsentrert palliativ omsorg - de 6 S’ene - og palliasjon i pasienters egne hjem.

Tips en venn Skriv ut